Arhive za ‘Bosna za vrijeme Osmanlija’ kategoriju

O imenu Bošnjak Milovan Đilas i Adil Zulfikarpašić o imenu Bošnjak

http://www.bosnaonline.org/forum.php/viewtopic.php?f=91&t=1979

Advertisements

Islam je udaljavao muslimane od Bosnjastva dokazi cinjenice

U periodima nacionalizacije katolika i pravoslavaca, i pokušaja nametanja istog  muslimanima u Bosni i Sandžaku, Islam je djelovao kao jedan od konstitutivnih elemenata posebnosti. Kao što su pravoslavlje i katoličanstvo činili bazu srpske, odnosno hrvatske nacionalnosti, tako je Islam godinama bio obrambeni mehanizam muslimana. Međutim, ovo je godinama udaljavalo muslimane od Bošnjaštva i proizvelo konfuziju u nacionalnoj identifikaciji, koja traje i danas

 

http://www.bosnaonline.org/islam-je-udaljavao-muslimane-od-bosnjastva-dokazi-cinjenice/

 

 

čitati JOŠ ovdje

1-turci nikako nisu mogli da se pomire sa time da su Bošnjaci osvojili Beograd prije njih, pa je čak iz osvete turski vezir Huršid paša planirao da poubija bosansko plemstvo, što mu na srecu nije uspjelo
2-Bašagić jasno razlikuje ne samo Bošnjake od turaka, nego i bošnjačku od turske vojske koje su imale i različite pravce djelovanja, odnosno gdje se bošnjačka vojska pokazalo I boljom od turske, jer je na kraju krajeva prije turske ušla u Beograd i osvojila ga

IZDVOJENO sa teme link

Image

http://www.bosnaonline.org/forum.php/viewtopic.php?f=113&t=1338

Historija Bosne i Bošnjaka • Pogledaj temu – 1851.g. Ivan Frano Jukić.

via Historija Bosne i Bošnjaka • Pogledaj temu – 1851.g. Ivan Frano Jukić.

Bošnjaci raniji vjernici Crkve bosanske prelazeći na druge vjere pred raspad CB i Kraljevine, i dalje očuvali tradiciju klesanja stećaka ali sa motivima nove religije-krsta, pa su tako i oni Bošnjaci koji su prihvatili islam takođe na stećcima uklesivali elemente “nove” religije-polumjesec

sam pojam muslimanskog nišana
Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Zašto su Bošnjaci muslimani spali sa 73% iz 1604 na 38% učešća 1851 u BH razlozi pada broja Bosnjaka.

SAFVET BEG BAŠAGIĆ: Kratka uputa u prošlost BiH (1463-1850) pdf knjiga za citanje.

BiH i Bosnjaci u vrijeme vladavine Osmanlija zbirna tema.

Bosnjacka samosvijest za vrijeme Turske vladavine pdf dokument.

 

Razlozi zasto Bosnjani lako prihvataju Islam.

 

preko Razlozi zasto Bosnjani lako prihvataju Islam.